Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för berättande text

Skapad 2019-03-27 14:56 i Parkskolan Norrtälje
Matris utifrån bedömningsmatris för berättande text, svenska, ämnesprov i årskurs 6
Grundskola 4 – 6

Bedömningsmatris för berättande text.

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften.
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen.
Koppling till uppgiften.
Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har ett begripligt innehåll med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Du räknar upp händelser.
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Texten har ett tydligt innehåll med välutvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har en i huvudsak fungerande struktur.
Texten har en relativt väl fungerande struktur.
Texten har en väl fungerande struktur.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t. ex. och, men.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Ansatser till styckeindelning.
I huvudsak fungerande styckeindelning.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Texten har förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat.
Texten har god språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Språk
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Språk
Tempusbruket stör inte förståelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med god säkerhet.
Skrivregler
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav används med god säkerhet.
Stor/liten bokstav används med mycket god säkerhet.
Skrivregler
Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: