Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik (muntlig) VT åk 2

Skapad 2019-03-27 16:03 i Vaksalaskolan Uppsala
Matris utifrån Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik för vårterminen i åk 2 (muntlig del). Matrisen innehåller alla nivåer; låg, mellan och hög. Den innehåller också vad man ska kunna för att uppfylla respektive nivå.
Grundskola 2 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Du kan ramsräkna upp till 100.
Du kan ramsräkna upp till 115.
Testas inte för denna nivå.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Du kan räkna uppåt från talet 26.
Du kan räkna uppåt från talet 79.
Du kan räkna uppåt från talet 996.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Du kan räkna neråt från talet 15.
Du kan räkna neråt från talet 28.
Du kan räkna neråt från talet 314.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-90.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-200.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-2000.
Talraden: Före
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-100.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-200.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-1000.
Talraden: Hopp
Alla nivåer
Du kan göra 10-hopp upp till 100. (10, 20, 30 ... )
Du kan göra 5-hopp upp till 50. (5, 10, 15 ... )
Du kan göra 10-hopp och börja på valfritt tal. (112, 122, 132... )
Antalskonstans
Lägre nivå
Du visar förståelse för att antalet inte förändras oavsett om föremålen ligger samlat eller sprids ut. Du använder strategier för att inte räkna samma föremål flera gånger.
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Du kan uppskatta antal föremål (ca 11 föremål) som du inte hinner räkna.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 18 föremål) som du inte hinner räkna.
Du kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal eller tusental inom talområdet 0-3000
Skillnad/minskning
Alla nivåer
Du kan räkna ut subtraktioner inom talområdet 0-10. Du kan göra en räknehändelse som passar till.
Du kan räkna ut subtraktioner inom talområdet 0-20. Du kan göra en räknehändelse som passar till.
Du kan räkna ut subtraktioner inom talområdet 0-100. Du kan göra en räknehändelse som passar till.
Fler och färre
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-20.
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-30.
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-100.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Du kan dela upp tal mellan 0-10 säkert och snabbt.
Du kan dela upp tal mellan 0-20 säkert och snabbt.
Du kan dela upp tal mellan 0-20 och använda informationen i problemlösning i flera led.
Hälften och dubbelt
Alla nivåer
Du kan hälften och dubbelt inom talområdet 0-10.
Du kan hälften och dubbelt inom talområdet 0-100.
Du kan hälften och dubbelt inom talområdet 0-100. Du kan ge en förklaring till vad hälften och dubbelt betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: