Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8 - Bedömningsmatris till "Förpackningen"

Skapad 2019-03-28 13:26 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8

E
C (E + C)
A (E + C+ A)
Kunna beräkna omkrets, area och volym av enklare kroppar, såsom rätblock och kub, med hjälp av formelsamling Tolkar och hanterar geometriska formler godtagbart t ex volym respektive begränsningsarea.
Kunna beräkna volym av olika kroppar med hjälp av formelsamling Kunna omvandla mellan olika enheter (litersystemet och metersystemet) kunna hantera svårare kroppar, såsom cylinder eller spetsiga kroppar.
Visa fördjupad förståelse för kroppars begränsningarea i förhållande till formlerna även kunna beräkna cirkelsektorns area med hjälp av formelsamling.
Förklarar i text eller bild kubik omvandlingar.
Kunna förklara sambandet mellan area, höjd och volym.
kunna resonera kring sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala.
Redovisningen är möjligt att följa och är i huvudsak fungerande
Redovisa på ett ändamålsenligt sätt
Redovisa på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: