Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text/skräcknovell SV

Skapad 2019-03-29 11:16 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Matris - skriva berättande text/skräcknovell SV
Grundskola 6 Svenska
E
C
A
Innehåll
- Ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. - Någon gestaltande beskrivning av personer och miljö. - Händelser räknas upp och spänningen stegras något.
- Ett begripligt innehåll i förhållande till uppgiften. - Några utvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö. - Händelser räknas upp, spänningen stegras och upplevelser förmedlas i viss mån.
- Ett tydligt innehåll i förhållande till uppgiften. - Några välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö. - Händelser räknas upp, spänningen stegras och upplevelser förmedlas och värderas.
Struktur
- Händelseförloppet är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel med minst tre händelser, vändpunkt och öppet slut. - I huvudsak samma berättarperspektiv används.
- Händelseförloppet är sammanhängande och begripligt genom fungerande inledning, huvuddel med minst tre händelser, vändpunkt och öppet slut. - Samma berättarperspektiv används. - Ansatser till styckeindelning finns.
- Händelseförloppet är sammanhängande och tydligt genom fungerande inledning, huvuddel med minst tre händelser, vändpunkt och öppet slut. - Samma berättarperspektiv används. - Styckeindelning används på i huvudsak korrekt sätt.
Språk
- Ordvalet uppvisar viss variation. - Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt - Tempus används med viss säkerhet.
- Ordvalet är relativt varierat - Meningsbyggnaden är fungerande och uppvisar viss variation. - Enkla sambandsord, t. ex. och, men och för att, används. - Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
- Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet. - Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad. - Sambandsord används och varieras. - Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
- Fler stavfel finns, men de stör inte förståelsen - Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
- Några stavfel finns. - Stor/liten bokstav och olika skiljetecken används med rätt god säkerhet
- Få stavfel finns. - Stor/liten bokstav och olika skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: