👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redogörelse

Skapad 2019-03-29 13:19 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Matris för muntliga redogörelse enligt kunskapskraven i Lgr11.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömning: Muntlig framställning, SV. Vt-16.

MUNTLIG REDOGÖRELSE

  • SvA  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  • SvA  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  • SvA  C 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  • SvA  A 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kommunikativ kvalitet
Syfte och sammanhang
Din redogörelse är inte anpassad till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har viss anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har god anpassning till syfte och sammanhang.
Medveten om mottagare
Du anpassar inte ditt språk till de som lyssnar.
Du försöker anpassa språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du försöker förklara svåra ord.
Du anpassar språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du förklarar svåra ord.
Du anpassar språket på ett medvetet sätt.
Innehåll
DIn redogörelse är för kortfattad.
Du redogör för ditt ämne på ett enkelt och kortfattat sätt.
Du redogör för ditt ämne på ett utvecklat sätt dvs innehållet är tydligt och du har egna tankegångar kring innehållet.
Du redogör för ditt ämne på ett välutvecklat sätt, vilket leder till att du förmedlar upplevelser och engagemang på ett trovärdigt sätt.
Struktur
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redogörelse.
Du har en i huvudsak fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en relativt väl fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en väl fungerande struktur, vilket bl a innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt.
Inledning och avslustning
Det saknas en inledande påfart och/eller talet slutar abrupt.
Du tydliggör antingen din inledning eller avslutning så att du antingen fångar åhörarnas uppmärksamhet eller tydliggör att talet är slut utan att behöva säga det rakt ut.
Innehållet är genomtänkt upplagt du gör en intresseväckande inledning och/eller en genomtänkt avslutning.
Innehållet är väl genomtänkt, medvetet upplagt och har en intresseväckande inledning och en genomtänkt, naturlig avslutning.
Språk
Ordval
Du använder ord som du inte själv behärskar.
Du använder ett enkelt språk
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Presentation
Självständighet från manus/ Kontakt med åhörarna
Du är låst vid anteckningar vilket leder till att du inte möter lyssnarna.
Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse.
Röst och kroppspråk
Det är svårt att höra vad du säger.
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Du använder inga hjälpmedel
Du använder hjälpmedel.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din redogörelse.
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga redogörelsen.