Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden 1520 - 1611

Skapad 2019-03-29 23:42 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Vasatiden
Grundskola 6

Matris över vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska källor
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Faktakunskaper om vasatiden
Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Resonemang
Att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Att tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Att använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i sina resonemang.
Du kan använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: