Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2019-04-01 14:23 i Västra Karups skola Båstad
Observationspunkter i matematik förskoleklass
Grundskola F Matematik

Tal och antal, mönster och talmönster

Blå (osäker)
Gul (ganska säker)
Grön (säker)
Räknar antal oavsett föremålens storlek.
Kan jämföra antalet föremål i två mängder genom att parbilda dem, t.ex. en tallrik till varje barn.
Räknar föremål som ligger utspridda, när föremålen förs samman till en hög så vet barnet att det fortfarande är lika många.
Kan ramsräkna till 10.
Vid räkning av ett antal föremål (t.ex. åtta klossar) vet barnet att det man säger sist anger antalet föremål.
Snabbtitt - kan uppfatta upp till tre föremål som antal utan att behöva räkna.
Kan bygga vidare på ett mönster; t.ex. trä, halsband med en blå, en gul, en röd, en blå, en gul, en röd... pärla.

Addition, subtraktion, multiplikation och division

Blå (osäker)
Gul (ganska säker)
Grön (säker)
Kan räkna samman totala antalet föremål i två mängder.
Kan dela upp ett antal föremål i två eller flera lika stora högar.

Tid, massa, volym och längd

Blå (osäker)
Gul (ganska säker)
Grön (säker)
Använder vardagsord som har med tid att göra, t.ex. igår, imorgon, tidigt, sent, helg etc.
Använder vardagsord som har med massa att göra, t.ex. tung, tyngre, lätt, lättast, lättare än etc.
Använder vardagsord som har med volym att göra, t.ex. mer, mindre, full, halvfull, tom etc.
Använder vardagsord som har med längd att göra, t.ex. kort, lång, längre, lika långa etc.
Kan jämföra och sortera föremål efter deras längd.
Använder lägesord som t.ex. över, under, bakom, framför och bredvid.

Geometri

Blå (osäker)
Gul (ganska säker)
Grön (säker)
Använder lägesord t.ex. över/under, framför/bakom.
Kan jämföra och sortera olika geometriska figurer. Ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: