Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport Studiebesök åk 8

Skapad 2019-04-02 08:36 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
E
D
C
B
A
Skriftligt
Du kan skriva en rapport med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva en rapport med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva en rapport med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Bildanvändning
Du kan på ett huvudsak fungerande sätt förstärka och levandegöra din rapport genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du kan ändamålsenligt sätt förstärka och levandegöra din rapport genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du kan på ändamålsenligt och effektivt sätt förstärka och levandegöra din rapport genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Källorhantering
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Källhänvisning
Sammanställningen innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk och i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk och relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk och väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
SvA
Endast för elever med annat modersmål än svenska
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Du kan välja och använda relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Du kan välja och använda väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: