Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biodling

Skapad 2019-04-02 10:20 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Kunskapskrav för kursen biodling
Gymnasieskola

Kunskapskrav i kursen biodling

F
E
D
C
B
A
Eleven redogör ___ för bins fysiologi och utveckling samt för bisamhällets individer och uppbyggnad.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom redogör eleven _____ för bins näringsbehov och vanliga biväxter.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör även____ för vanliga sjukdomar och parasiter hos bin.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör _____ för avel och drottningodling av bin.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med arbete i bigård observerar eleven bin samt redogör ____ för bins beteende i olika miljöer och situationer.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom beskriver eleven _____ bins ekologiska betydelse och roll som pollinatörer.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven följer arbetsinstruktioner, sköter och hanterar _____ med handledare bin på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
i samråd
efter samråd
efter samråd
Dessutom tillverkar, sköter och hanterar eleven _____ med handledaren utrustning.
i samråd
efter samråd
efter samråd
Eleven hanterar även ____ produkter från bin med hänsyn till produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
viss säkerhet
Dessutom gör eleven _____ ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för en bigård. Eleven gör _____ reflektioner över produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
med viss säkerhet enkla
med viss säkerhet välgrundade
avancerade välgrundade och nyanserade
I arbetet löser eleven _____ med handledare de problem som uppstår.
i samråd
efter samråd
efter samråd
Dessutom gör eleven en ____ dokumentation av vidtagna åtgärder i en bigård. Resultatet av arbetet är ______
enkel tillfredsställande
noggrann tillfredsställande
noggrann och utförlig gott
När arbetet är utfört värderar eleven sitt resultat med _____ omdömen.
enkla
nyanserade
nyanserade samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven arbetar ergonomiskt. När eleven arbetar med bin och biodlingens produkter följer hon/han aktuella hygienrutiner samt redogör _____ för hygien och smittskydd.
översiktligt
utförligt
utförligt
Dessutom redogör eleven ____ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
översiktligt
utförligt
utförligt
När eleven samråder med handledare bedömer han/hon____ den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: