Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Litteraturhistoria Åk 9

Skapad 2019-04-02 10:45 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Matris Litteraturhistoria Åk 9
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Nedan kommer en matris på ämnesområdet Litteraturhistoria.

Innehåll och struktur
Jag berättade...
det viktigaste med mycket hjälp av stödord/mindmap, så att det blev i huvudsak förståeligt.
det viktigaste med mycket hjälp av stödord/mindmap, med en inledning, tydlig struktur och avslutning.
det viktigaste med mycket hjälp av stödord/mindmap och med intresseväckande inledning, uttänkt struktur och en tydlig avslutning.
Anpassning till mottagare
Jag talade...
hörbart.
tydligt och klart hela tiden. Det var lätt att förstå.
tydligt, lätt och ledigt hela redovisningen, ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Anpassning till mottagare
Kroppsspråk och ögonkontakt
Jag tittade upp på klassen ibland.
Jag tittade upp i princip hela tiden.
Jag flyttade blicken mellan olika personer, såg avslappnad ut och använde ibland kroppsspråk för att förtydliga.
Användning av digitala hjälpmedel
Jag hade digitala hjälpmedel som stöd.
Jag använde mig av något digitalt hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare.
Jag använde mig obesvärat av digitala hjälpmedel för att förtydliga det jag sade. Jag var vänd mot lyssnarna och inte mot skärmen, och använde den genomtänkt.
Egna tankar
Jag försökte reflektera och hade lite egna tankar.
Jag reflekterade och hade egna tankar som var välgrundade.
Jag reflekterade och hade egna tankar med tydliga exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: