Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtskrivning åk 9

Skapad 2019-04-02 14:53 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Matrisen stöttar dig/er så att du/ni vet hur du/ni ska arbeta för att nå E, C, och A nivå inom området för låtskrivning. Du/ni ska komponera en färdig låt utifrån en given ackordföljd genom att skriva en låttext och en melodi som passar till ackordföljden. Musikstycket ska också redovisas i sin helhet inför läraren och om du/ni vill inför hela klassen.
Grundskola 9

För att att få godkänt inom området för låtskrivning i åk 9 så krävs det att du har genomfört uppgiften enligt givna instruktioner samt att du har komponerat och redovisat en färdig låt. Det spelar inte någon roll om du har jobbat enskilt eller i grupp men du måste ha deltagit aktivt i komponerandet och framförandet av låten.

Rubrik 1

 • Mu  E 9   Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 9   Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
 • Mu  E 9   Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  E 9   Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
 • Mu  E 9   Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  C 9   Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  C 9   Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
 • Mu  C 9   Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  C 9   Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
 • Mu  C 9   Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  A 9   Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 9   Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
 • Mu  A 9   Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  A 9   Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
 • Mu  A 9   Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
 • Mu  A 9   Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
 • Mu  A 9   Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Nivå 1 (E)
Du/ni har komponerat en färdig låt utifrån en given ackordföljd. Du/ni har skrivit en låttext som har ett tydligt 'tema' eller 'budskap' samt med stöd av läraren komponerat en enkel melodi som passar till ackordföljden. Musikstycket innehåller minst tre verser och en återkommande refräng. Alternativt godkänns också ett instrumentalt stycke där det finns en relativt fungerande form med tydlig melodislinga. Du/ni har redovisat musikstycket i sin helhet inför läraren eller hela klassen. Du/ni har uppträtt med visst självtroende samt spelat och sjungit med visst flyt och viss tonsäkerhet.
Nivå 2 (C)
Du/ni har komponerat en färdig låt utifrån en given ackordföljd. Du/ni har skrivit en låttext som har ett tydligt 'tema' eller 'budskap' samt med visst stöd av läraren komponerat en enkel melodi som passar till ackordföljden. Musikstycket innehåller minst tre verser och en refräng, samt ett enkelt intro och avslut. Alternativt godkänns också ett instrumentalt stycke där det finns en relativt fungerande form med tydlig melodislinga och tillhörande ackord eller annat ackompanjemang. Du/ni har redovisat musikstycket i sin helhet inför läraren eller hela klassen. Du/ni har uppträtt med relativt gott självförtroende samt spelat och sjungit med relativt gott flyt och relativt god tonsäkerhet.
Nivå 3 (A)
Du/ni har komponerat en färdig låt utifrån en given ackordföljd. Du/ni har skrivit en låttext som har ett tydligt 'tema' eller 'budskap' samt komponerat en enkel melodi som passar till ackordföljden. Musikstycket innehåller minst tre verser och en refräng, samt ett enkelt intro och avslut. Alternativt godkänns också ett instrumentalt stycke där det finns en relativt fungerande form med tydlig A och B del, tydlig melodislinga och tillhörande ackord eller annat ackompanjemang. Du/ni har redovisat musikstycket i sin helhet inför hela klassen. Du/ni har uppträtt med mycket gott självförtroende samt spelat och sjungit med mycket gott flyt och god tonsäkerhet. Du/ni har framfört stycket med ett personligt uttryck.
Aspekt 1
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
 • Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: