Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och vetenskapliga upptäckter

Skapad 2019-04-03 13:47 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik

Begrepp: tyngd, massa, vikt, kraft, gravitation, friktion, tyngdpunkt, stödyta, fritt fall, dragkraft, tryckkraft, normalkraft, kraftpil, tyngdkraft, jämvikt, balans, modell, riktning, motkraft, repellerar, attraherar, Newton

Bedömningen avser

Kvalitativa nivåer
Argumentera
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som till viss del för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
Genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämför egna och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jämför egna och andras resultat och för utvecklade resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jämför egna och andras resultat och för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Begrepp, modeller och teorier
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med användning av fysikens begrepp.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med användning av fysikens begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan du relatera till några fysikaliska samband.
Kan berätta om några viktiga upptäckters betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: