Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris-Organisk kemi-åk8

Skapad 2019-04-04 13:31 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
En bedömningsmatris till betygen i kemi för åk8
Grundskola 7 – 9

Bedömningsmatris-Organisk kemi-åk8

Planera och undersöka

Nivå E
Nivå C
Nivå A
P1
Förmågan att planera
Du tar gärna hjälp för att genomföra fältstudier och undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
P2
Förmågan att använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning med viss osäkerhet .
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt fungerande sätt.
P3
Förmågan att dra slutsatser utifrån kunskaper i kemi.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
P4
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram , bildar och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram , bildar och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram , bildar och skriftliga rapporter.

Beskriva och förklara

Nivå E
Nivå C
Nivå A
B1
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det gnom att ge exempel på och beskriva med viss användning av kemiska begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det gnom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det gnom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
B2
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
B3
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband.
B4
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: