Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scenisk framställning och analys

Skapad 2019-04-04 16:36 i Sturegymnasiet Halmstad
Bedömning av gestaltning, samarbete, ansvarstagande, dramaturgi och analys i Scenisk gestaltning 2 och Teaterteori.
Gymnasieskola 2

Bedömning av gestaltning, samarbete, ansvarstagande, dramaturgi och analys i Scenisk gestaltning 2 och Teaterteori.

Scenisk gestaltning 2 och Teaterteori

E
C
A
Gestaltning
Några enkla uttryck med tillfredsställande resultat
Några uttryck med tillfredsställande resultat
Flera komplexa uttryck med gott resultat
Kommunikation med publik
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med säkerhet
Samarbete
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med säkerhet
Ansvarstagande inom teaterns uttrycksområden
Tar ansvar för någon del
Tar ansvar för några delar
Tar ansvar för flera delar
Dramaturgi
Redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser
Redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser
Redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser
Analys
Gör enkla analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. Använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon teori om teater.
Analyserar några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. Använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon teori m teater.
Gör komplexa analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med gott resultat. Använder med säkerhet relevanta begrepp och någon teori om teater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: