Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini-GA

Skapad 2019-04-08 08:18 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Svenska
F
E
D
C
Muntlig presentation
Uppnår inte kunskapskraven för E.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ni har viss åhörarkontakt. Vidare kan ni med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ni har viss åhörarkontakt. Vidare kan ni med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Källor, citat- och referatteknik, struktur, stil och språk
Uppnår inte kunskapskraven för E.
Ni kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ni kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Ni kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ni kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Minoritetsspråken i Sverige samt danska och norska
Uppnår inte kunskapskraven för E.
Ni kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Ni kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: