Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pm om språkhistoria

Skapad 2019-04-08 08:41 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola
E
C
A
Innehåll och källhantering
Din texts innehåll är till viss del anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: *Texten innehåller en presentation av den frågeställning som anges i uppgiften. *Texten innehåller en rimlig beskrivning av olika synpunkter på ämnet. *Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor. *Texten innehåller en slutsats och en motivering som delvis bygger på textreferaten. *Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. *Du tillämpar regler för citat- och referatteknik
Din texts innehåll är anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: *Beskrivningen har ett tydligt fokus på frågeställningen. *Slutsatsen och dess motivering utgör ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och bygger i huvudsak på textreferaten. * Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. *Dina källhänvisningar är väl fungerande med t.ex. referatmarkeringar.
Din texts innehåll är väl anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: *Beskrivningen är en skickligt utförd sammafattning av flera relevanta källor som är val valda med tydligt fokus på uppgiften. *Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger i huvudsak på textreferaten. * Texten utmärks i av objektiv saklighet *Källhänvisningarna fungerar väl och är smidigt infogade i texten.
Disposition och sammanhang
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Texten väldisponerad med väl fungerande inledning, avslutning och samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad och textbindningen fungerar väl.
Texten väldisponerad med väl fungerande inledning, avslutning och samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad och textbindningen fungerar väl.
Språk och stil
Stilen är till viss del anpassad till en vetenskapliga texttypen. Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierar och innehåller goda formuleringar.
Stilen är anpassad till en vetenskapliga texttypen. Språket är klart och bär upp elevens resonemang.
Stilen är väl anpassad till en vetenskapliga texttypen. Språket är välformulerat och med precision i ordval och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: