Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1-3, Bedömningsmatris

Skapad 2019-04-08 09:45 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Genom undervisningen i NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk, ekologisk hållbarhet och teknik

  • genomföra systematiska undersökningar i NO

  • använda NO:ns begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i samhället, naturen och människokroppen.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
Grön färg markerar nuläget.

Året runt i naturen

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan i samtal om årstider berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Kropp och hälsa

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen och diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa.

Kraft och rörelse

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Material och ämnen i vår omgivning

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Metoder och arbetssätt

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven ska kunna utföra fältstudier och andra typer av undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven kan göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven gör i det undersökande arbetet någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika utrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: