Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskraven för svenska som andraspråk

Skapad 2019-04-08 21:20 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Läsa
Du försöker läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt. Du försöker använda metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har, till viss del, läsförståelse när du läser olika texter.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter.
Läsförståelse
Du försöker göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du försöker kommentera innehållet.
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Diskutera texter
Du kan, till viss del, förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du försöker göra det med hjälp av vad du själv har varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Diskutera texter
Du försöker beskriva vad du tyckte och vad du tänkte när du läste.
Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
Du kan, med stöd, skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du försöker och kan, med stöd, använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Du kan, med stöd, skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva utvecklade texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik
Söka information från olika källor.
Du försöker söka och sätta ihop information från några källor. Du försöker diskutera hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källkritik
Använda information från olika källor.
Du försöker sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du försöker använda ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förstärka budskap
Förstärka budskap med hjälp av bilder.
Du försöker använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Textrespons
Du försöker ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehåll och språk i texter.
Textrespns
Du kan, med stöd, förbättra dina texter med hjälp av omdömen.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Ordförråd
Du försöker med hjälp av stöd (översättning) uttrycka dig på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett mycket bra ordförråd som du använder när du pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Samtala
Du kan, med stöd, ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Samtala
Du försöker använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Muntlig redovisning
Du kan, med stöd, förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du försöker anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: