Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkexperten

Skapad 2019-04-09 12:02 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Matris till skriftlig uppgift om språkhistoria. Kamratrespons kommer att ges på texterna. Uppgiften kommer även att redovisas i tvärgrupper
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

En matris arbetsområdet "Språkexperten".

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Skriva faktatext
Du anpassar språket så att det passar i en faktatext. Du skriver med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt.
Du anpassar språket så att det passar i en faktatext. Du använder ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt.
Du anpassar språket så att det passar väl i en faktatext. Du använder ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka och sätta ihop information från några källor.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor.
Du kan söka och sätta ihop information från många olika källor.
Sammanställningar
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar, Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar, Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar, Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Svenska språket & närliggande språk (Sv) Svenska språket - varianter, skillnader, likheter (SvA)
Du berättar på ett enkelt sätt om språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk/ditt modersmål
Du berättar på ett utvecklat sätt om språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk/ditt modersmål.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk/ditt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: