Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i skrivutveckling åk 1

Skapad 2019-04-11 18:06 i Fontinskolan Kungälv
Stöd för bedömning I Årskurs 1 I Grundsärskolan
Grundsärskola F – 3
Avstämning A
Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära ordbilder, bilder och symboler
Avstämning B
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler
Avstämning C
Eleven medverkar i samtal om innehållet i bilder eller bildserier, deltar vid lärarens skrivande av bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder.
Känner igen några elevnära ordbilder i närmiljön
Visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
Har skrivriktningen klar för sig
Börjar visa förståelse för att ordbilder, bilder och elevnära symboler som skyltar, smileys (emoticons) och logotyper i vardagen har ett innehåll genom att delta i samtalen om dem
Ställer frågor om vad elevnära symboler står för.
Provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita enstaka elevnära symboler
Visar intresse för berättande och högläsning
Deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder och bildserier genom att svara på enkla ja-/nej-frågor
Medverkar i samtal om innehållet i elevnära bilder eller bildserier
Visar intresse för innehållet i några elevnära texter (berättande och fakta) genom att delta i samtal om detta
Deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/nej-frågor
Deltar vid lärarens skrivande av bildtexter i samtal om vilka ord som passar till vilka bilder
Deltar i samtal om bokstäver i elevnära ord. Känner igen några elvnära ordbilder (logografiskt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: