👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i läsutveckling åk 1

Skapad 2019-04-11 19:52 i Fontinskolan Kungälv
Stöd för bedömning I Årskurs 1 I Grundsärskolan
Grundsärskola F – 3
Avstämning A
Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära orbilder, bilder och symboler.
Avstämning B
Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder.
Avstämning C
Eleven deltar i läsande av elevnära illustrerad berättelse, deltar i samtal om innehållet i handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter.
Känner igen några elevnära orbilder i närmiljön.
Deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/nej-frågor.
Deltar i samtal om innehåll och handling i lästa berättande texter genom att svara på enkla frågeordsfrågor.
Börjar visa förståelse för att ordbilder, bilder och elevnära symboler som skyltar, smileys (emoticons) och logotyper i vardagen har ett innehåll genom att delta i samtalen om dem.
Visar intresse för berättande och högläsning.
Tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor.
Vid behov tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor. Kopplar innehåller till egna erfarenheter och kunskaper.
Visar intresse för innehållet i några elevnära texter (berättande och fakta) genom att delta i samtal om detta.
Deltar i samtal om innehållet genom att svara på ja-/nej-frågor och enkla frågeordsfrågor.
Deltar i läsande av elevnära bilder, bildserier och bilderböcker (berättande och fakta) genom att prova på att själv läsa enstaka elevnära ord.
Känner igen sitt namn och några vanliga ordbilder i när-miljön, t.ex. namn på bekanta personer, figurer, varumärken och affärer (logografisk läsning).
Känner igen några elevnära ordbilder i de lästa texterna genom att ta hjälp av bilder (logografisk läsning).
Har läsriktningen klar för sig.