Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration utredande text

Skapad 2019-04-24 09:18 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Svenska
F
E
D
C
B
A
Språk och stil
Kunskaps- krav är inte uppnått.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Textbearbetning
Kunskaps- krav är inte uppnått.
Du kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I ditt arbete värderar och granskar du med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat och referatteknik.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I ditt arbete värderar och granskar du med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I ditt arbete värderar och granskar du med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: