Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration då-nu

Skapad 2019-04-24 10:13 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Historia
F
E
D
C
B
A
Förlopp, orsaker och konsekvenser
Kunskapskrav är inte uppnått.
Du beskriver översiktligt händelseförloppet, vilka som flyttar, varifrån och vart, när detta sker, hur det går till rent praktiskt samt ungefär hur många som flyttar. Du nämner och förklarar någon orsak till den migration du har uppsökt. Du berättar om någon konsekvens av den migration du valt.
Betyg D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du beskriver händelseförloppet utförligt och dessutom spekulerar du kring hur människor ifrån landet individerna lämnade såg på emigranterna eller hur de i ankomstlandet såg på immigranterna. Du lyfter någon form av push- och pullfaktorer som kan förklara migrationen samt förklara orsaker på makronivå. Du tar upp och förklarar konsekvenser av migrationen samt konsekvenser för landet människorna lämnade eller landet människorna flyttade till.
Betyg D innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du beskriver händelseförloppet på ett utförligt sätt. Du inkluderar olika perspektiv på vad som skedde, både hur de som stannade kvar såg på dem som lämnade och hur de såg på dem som immigrerade ifrån ankomstlandets perspektiv. Du lyfter olika slags pull-och pushfaktorer som kan förklara migrationen. Du beskriver dessutom orsakerna på både mikro- och makronivå. Du tar upp både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av migrationen. Du förklarar dessutom konsekvenserna både för dem som flyttade och för dem som redan bodde på platsen de flyttade till.
Samband mellan dåvarande migration och nutida förhållanden
Kunskapskrav är inte uppnått.
Du förklarar något samband mellan det händelseförlopp du har beskrivit med den nuvarande flyktingströmmen ifrån Syrien till Sverige.
Betyg D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan ge exempel på samband mellan din historiska migration med den migration som syns ifrån Syrien till Sverige idag. Du kan ge exempel på både skillnader och likheter på ett tydligt sätt.
Betyg D innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du jämför din historiska migration med den migration som sker idag ifrån Syrien till Sverige. Du nyanserar genom att beskriva både skillnader och likheter i samband med förlopp, orsaker och konsekvenser på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: