Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning åk 7-9

Skapad 2019-04-25 13:47 i Aspenskolan Tierp
En matris för bedömning av muntlig förmåga
Grundskola 7 – 9 Geografi

Muntlig redovisning av geografi kapitel inför klass.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Har tillräckligt med relevant fakta.
Har utförlig och relevant fakta.
Har mycket utförlig och relevant fakta.
Struktur
Strukturen i faktadelen är lätt att följa, men har ingen tydlig inledning, avslutning samt övergångar.
Strukturen i faktadelen är god. Har en tydlig inledning, avslutning, samt övergångar.
Strukturen i faktadelen är mycket god. Har en mycket tydlig inledning avslutning, samt övergångar.
Tydlighet
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir relativt intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.
Frihet från manus
Är delvis bunden till manus, men utan att det nämnvärt stör intrycket.
Är till största delen fri från manus.
Är helt fri från manus, vilket bara används som ett stöd.
Språk
Anpassar delvis språket till uppgiften, men använder en del slangord och vardagliga uttryck t ex typ, liksom.
Anpassar språket till uppgiften, och använder endast enstaka slangord och vardagliga uttryck t ex typ, liksom.
Anpassar språket genomgående till uppgiften.
Säkerhet
Gör ett ganska lugnt och säkert intryck, men har endast viss ögonkontakt med mottagaren.
Gör ett lugnt och säkert intryck, och har ofta ögonkontakt med mottagaren.
Gör ett mycket lugnt och säkert intryck, och har god ögonkontakt med mottagaren.
Hjälpmedel
Eleven använder hjälpmedel vid planerande och genomförande av presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: