Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk åk 3

Skapad 2019-04-26 09:20 i Elinebergsskolan Helsingborg
Nationella prov åk 3 Svenska och Svenska som andraspråk vårterminen 2019.
Grundskola 3 Svenska
Innehåll
Förmågor
Delprovsrsultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal
Formulera sig och kommunicera i tal.
A Kravnivå: 3/4 - delta i samtal under gruppuppgiftens gång. - ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. - lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. - bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.
Delprov B
Läsförståelse - Skönlitterär text
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
B Kravnivå 13/18
Delprov C
Läsförståelse - Faktatext
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
C Kravnivå 13/18
Delprov D
Enskild högläsning
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
D Kravnivå 4/4
Delprov E
Enskilt textsamtal
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
E Kravnivå 3/3
Delprov F
Skriva - Berättande text
Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning
Delprov G
Utgår från den text eleven skrivit i delprov F
Skriva - stavning och interpunktion
Följa språkliga normer.
G Kravnivå: - Stava ett antal formord och tio olika innehållsord - Använda sig av stor bokstav och skiljetecken vid minst tre tillfällen
Delprov H
Skriva - Faktatext
Formulera sig och kommunicera i skrift Söka information från olika källor Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
H Kravnivå: - Återge en enkel faktatext - Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: