Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt bedömningsstöd årskurs 1-3 (Skolverket) - Elevens skrivutveckling

Skapad 2019-04-26 14:05 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3, Skolverket 2018. Bearbetat för användning i Unikum.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
(Aspekterna i vänstermarginalen är ord som Unikum valt för att förtydliga innehållet och progression i matrisen. Det som ej kollas i Avstämningen är markerat med "---" )

SKRIVA

Avstämning A
Skriva Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
Skriva Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Avstämning C
Skriva - berättande text och beskrivande text Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Skriva
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
Berättande text
Eleven prövar att skriva för att kommunicera
Eleven skriver text för att kommunicera
SV: Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning SVA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling
Beskrivande text
---
---
SV: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår SVA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt
Skriva med versaler och gemener
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
---
Mellanrum mellan ord
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden
Eleven gör mellanrum mellan orden
---
Stavning
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Stor bokstav och skiljetecken
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter
Söka information
---
---
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: