Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk1

Skapad 2019-04-28 16:44 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Nationellt Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1-3, utgivet av Skolverket 2018. Bearbetat för användning i Unikum.
Grundskola 1 Matematik

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1.
Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
(De nivåer som enligt skolverkets materiel ej bedöms har fått markeringen "---") Kommentarer skrivs i rutan längst ned på sidan.

Taluppfattning VT åk 1 Muntliga uppgifter

Lägre
Mellan
Högre
Talraden 1. Ramsräkna
---
Talraden 2. Räkna uppåt
Talraden 3. Räkna nedåt
Talraden 4. Efter
Talraden 5. Före
6. Stegräkning
7. Antalskonstans
---
---
8. Uppskattning
9. Minskning
10. Fler
10. Färre
11. Uppdelning av tal
12. Hälften
12. Dubbelt

Nivå för de skriftliga uppgifterna

Lägre
Mellan
Högre
Skriftliga uppgifter
ange på vilken nivå eleven ska genomföra de skriftliga uppgifterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: