Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk1

Skapad 2019-04-28 16:58 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Nationellt Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1-3, utgivet av Skolverket 2018. Bearbetat för användning i Unikum.
Grundskola 1 Matematik

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1.
Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
(De nivåer som enligt skolverkets materiel ej bedöms har fått markeringen "---". Uppgifterna som anges i matrisen motsvarar resp. uppgift i testmaterialet).
Kommentarer skrivs i rutan längst ned på sidan.

Skriftliga uppgifter Taluppfattning VT åk 1

Lägre
Mellan
Högre
Antal
uppgift 1
---
---
Antal
uppgift 3
---
---
Talraden före
---
uppgift 1
uppgift 1
talraden efter
uppgift 2
uppgift 1
uppgift 1
Talföljd
---
uppgift 2
uppgift 2
Tallinje
---
uppgift 3
uppgift 3
Storleksordna tal
uppgift 4
uppgift 5
uppgift 4
Dela upp tal
uppgift 5
uppgift 4
---
Beräkna addition
uppgift 6
uppgift 6
---
Beräkna subtraktion
---
uppgift 7
---
Likhetstecknet Addition
---
uppgift 8
uppgift 5
Likhetstecknet Subtraktion
---
---
uppgift 6
Beräkna multiplikation
---
---
uppgift 7
Problemlösning
---
---
uppgift 8
Problemlösning
---
---
uppgift 8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: