Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning VT-19 (Litteraturhistoria)

Skapad 2019-04-30 10:49 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk

I arbetsområdet har eleven fått leta information i texter, titta på filmer och fått sammanställa material för redovisning. Eleverna har fått visa sina kunskaper i en muntlig gruppredovisning, där multimodala verktyg har används på något sätt.

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor
Kommunicera
- muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Kommunicera
-språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Kommunicera
- levandegöra texter, samspel mellan ord, ljud och bild
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Resonera
- resonera om litteraturens historia och de litterära epokerna
Eleven kan föra enkla resonemang om litterära verk med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om litterära verk med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om litterära verk med kopplingar till dess upphovsman.
Resonera
-verket, upphovsmannen och samhället
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: