Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK. OPTIK (År9). SYSTEMATISKT ARBETE

Skapad 2019-05-01 13:12 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Genom undervisningen i fysik (biologi & kemi) ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Följa instruktioner
Du kan i huvudsak genomföra undersökningarna utifrån den givna planeringen.
Du kan genomföra undersökningarna utifrån den givna planeringen.
Användning av utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersök-ningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tolkning av resultat
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonemang
Du för enkla resonemang kring resultaten.
Du för utvecklade resonemang kring resultaten.
Du för välutvecklade resonemang kring resultaten.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med , bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: