Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell med tema skräck

Skapad 2019-05-01 15:21 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Innehåll
Texten handlar om något läskigt I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten är ett försök till novell, där det går att urskilja något typiskt drag för novell.
Texten handlar om något läskigt. Skräcktemat har en relativt framträdande roll för handlingen. I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten handlar om något läskigt. Skräcktemat har en betydande roll för handlingen. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Dramaturgin är relativt passande. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Dramaturgin är passande. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Textbindningen är enkel Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Textbindningen är utvecklad. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Textbindningen är välutvecklad. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: