Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2019-05-02 06:46 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
------------------------- >
------------------------- >
-------------------------- >
Faktakunskaper och samband
Du har grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för du enkla resonemang och likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddhism.
Dessutom för du utvecklade resonemang och likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddhism.
Dessutom för du välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddhism.
Skildring av livsfrågor och religionens betydelse
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. (Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron).
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som för resonemanget framåt. (Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron).
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. (Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron).
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: