Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsävjaskolan Sammanställning Hitta språket fsk

Skapad 2019-05-02 13:59 i Uppsävjaskolan Uppsala
Svenska Fsk En digital version av Skolverkets sammanställningsblankett - Hitta språket.
Grundskola F Svenska

Svenska:
Sammanställning på vad läraren har uppmärksammat och noterat om eleven:

Nivå 1
Nivå 2
Klassen arbetat med
1
Aktivitet 1 Vi berättar och beskriver
På väg till att du kan berätta sammanhängande om något som du har varit med om.
Du kan berätta sammanhängande om något som du har varit med om.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
2
Aktivitet 1 Vi berättar och beskriver
På väg till att du kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Du kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Arbetsområde som har behandlat förmågan
3
Aktivitet 1 Vi berättar och beskriver
På väg till att du visar intresse för vad andra säger.
Du visar intresse för vad andra säger.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
4
Aktivitet 1 Vi berättar och beskriver
På väg till att du kan förstå en enkel instruktion.
Du kan förstå en enkel instruktion.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
5
Aktivitet 2 Vi lyssnar och samtalar
På väg till att du visar intresse för högläsning
Du visar intresse för högläsning
Arbetsområde som har behandlat förmågan
6
Aktivitet 2 Vi lyssnar och samtalar
På väg till att du kan delta i samtal om text och bild.
Du kan delta i samtal om text och bild.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
7
Aktivitet 2 Vi lyssnar och samtalar
På väg till att du kan återge ett händelseförlopp.
Du kan återge ett händelseförlopp.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
8
Aktivitet 3 Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
På väg till att du kan kommunicera genom att rita bilder/ skriva bokstäver och symboler.
Du kan kommunicera genom att rita bilder/ skriva bokstäver och symboler.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
9
Aktivitet 3 Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
På väg till att du visar intresse för bokstäver.
Du visar intresse för bokstäver.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
10
Aktivitet 3 Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
På väg till att du kan namnge bokstäver.
Du kan namnge bokstäver.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
11
Aktivitet 3 Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
På väg till att du kan skriva sitt eget namn.
Du kan skriva sitt eget namn.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
12
Aktivitet 3 Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
På väg till att du har skrivriktningen klar för sig.
Du har skrivriktningen klar för sig.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
13
Aktivitet 3 Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
På väg till att du kan ange vad det står i vanliga ordbilder.
Du kan ange vad det står i vanliga ordbilder.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
14
Aktivitet 4 Vi urskiljer ord och språkljud
På väg till att du kan producera rim.
Du kan producera rim.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
15
Aktivitet 4 Vi urskiljer ord och språkljud
På väg till att du kan dela upp korta meningar i ord.
Du kan dela upp korta meningar i ord.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
16
Aktivitet 4 Vi urskiljer ord och språkljud
På väg till att du kan urskilja första språkljudet i ord.
Du kan urskilja första språkljudet i ord.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
17
Aktivitet 4 Vi urskiljer ord och språkljud
På väg till att du kan dela upp enkla ord i språkljud.
Du kan dela upp enkla ord i språkljud.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
18
Aktivitet 4 Vi urskiljer ord och språkljud
På väg till att du kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Du kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: