Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd (skolverket) år 1 Grundsärskola Avstämning B & C, Läsa

Skapad 2019-05-03 11:10 i Nationella styrdokument - Unikum
Bearbetat av Unikum baserat på Obligatoriskt bedömningsstöd i Läs- och skrivutveckling för elever i grundsärskolans åk 1. (Skolverket).
Grundsärskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 grundsärskolan. Bedömningsstöd är ett stöd för bedömning av elevers kunskaper utifrån kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk.

Om du uppmärksammat det som anges klickar du "Ja". Varje delmoment följs upp av en kommentar längst ner. "Eleven visar genom att..."

Avstämning B Läsa

Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder.
JA
1. deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/ nej-frågor
2. känner igen sitt namn och några vanliga ordbilder i närmiljön, t.ex. namn på bekanta personer, figurer, varumärken och affärer (logografisk läsning)
3. tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor
4. deltar i samtal om innehållet genom att svara på ja/nejfrågor och enkla frågeordsfrågor

Avstämning C LÄSA

Eleven deltar i läsande av elevnära illustrerad berättelse, deltar i samtal om innehållet och handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter.
JA
5. deltar i samtal om innehåll och handling i lästa och berättade texter genom att svara på enkla frågeordsfrågor.
6. vid behov tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor.
7. kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
8. har läsriktningen klar för sig.
9. deltar i läsande av elevnära bilder, bildserier och bilderböcker (berättande och fakta) genom att prova på att själv läsa enstaka elevnära ord.
10. känner igen några elevnära ordbilder i de lästa texterna genom att ta hjälp av bilder (logografisk läsning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: