Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd (skolverket) år 1 Grundsärskola Avstämning B & C, Skriva

Skapad 2019-05-03 11:33 i Nationella styrdokument - Unikum
Bearbetat av Unikum baserat på Obligatoriskt bedömningsstöd i Läs- och skrivutveckling för elever i grundsärskolans åk 1. (Skolverket)
Grundsärskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 grundsärskolan. Bedömningsstöd är ett stöd för bedömning av elevers kunskaper utifrån kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk.

Om du uppmärksammat det som anges klickar du "Ja". Varje delmoment följs upp av en kommentar längst ner. "Eleven visar genom att..."

Avstämning B Skriva

Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler.
JA
1. deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder och bildserier genom att svara på en
2. deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att sv
3. ställer frågor om vad elevnära symboler står för
4. provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita enstaka elevnära symboler
5. visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/ skrivande

Avstämning C Skriva

Eleven medverkar i samtal om innehållet i bilder eller bildserier, deltar vid lärarens skrivande av bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder.
JA
6. medverkar i samtal om innehåll i elevnära bilder eller bildserier
7. har skrivriktningen klar för sig
8. visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
9. provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita elevnära symboler
10. deltar vid lärarens skrivande av bildtexter i samtal om vilka ord som passar till vilka bilder
11. deltar i samtal om bokstäver i elevnära ord
12. känner igen några elevnära ordbilder (logografiskt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: