Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat för NP svenska/svenska som andraspråk, del C2

Skapad 2019-05-03 12:31 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

En förutsättning för att texten ska uppnå något av delprovsbetygen E-A är att eleven följer uppgiftsinstruktionen. Om någon aspekt inte uppfyller kraven för E blir delprovsbetyget F.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Innehåll
Den givna inledningen används och novellens handling/intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar.
Den givna inledningen används och novellens handling/intrig är relativt trovärdig och hållbar.
Den givna inledningen används och novellens handling/intrig är trovärdig och hållbar.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.
Texten försöker fånga novellens typiska drag och innehåller enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag och innehåller utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl novellens typiska drag och innehåller välutvecklade berättargrepp.
Aspekt
Struktur
Dramaturgin är enkel men ändå urskiljbar och passar i huvudsak.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex. genom att vara komplex.
Dramaturgin är passande, t.ex. genom att vara komplex.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Aspekt
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: