Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat för NP svenska/svenska som andraspråk, del C3

Skapad 2019-05-03 12:31 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

En förutsättning för att texten ska uppnå något av delprovsbetygen E-A är att eleven följer uppgiftsinstruktionen. Om någon aspekt inte uppfyller kraven för E blir delprovsbetyget F.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning.
Innehållet passar relativt väl läsare av en ungdomstidning.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning.
Eleven resonerar kring hur unga påverkas när de uppmuntras att synas och ta för sig genom att ta upp någon aspekt av det på ett enkelt sätt.
Eleven resonerar kring hur unga påverkas när de uppmuntras att synas och ta för sig genom att ta upp någon aspekt av det på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar kring hur unga påverkas när de uppmuntras att synas och ta för sig genom att ta upp någon aspekt av det på ett välutvecklat och nyanserat.
Elevens exempel passar i huvudsak i sammanhanget.
Elevens exempel passar relativt väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel passar väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget..
Eleven använder sig av något från artikeln och gör ett försök till källhänvisning samt infogar detta på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder sig av något relativt relevant från artikeln och anger källan samt infogar den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder sig av något relevant från artikeln och anger källan samt infogar den på ett väl fungerande sätt
Aspekt
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Aspekt
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak en text i en ungdomstidning.
Den språkliga stilen passar relativt väl en text i en ungdomstidning.
Den språkliga stilen passar väl en text i en ungdomstidning.
Ordvalet uppvisar viss variation
Ordvalet är varierat.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. en resonerande text i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. en resonerande text i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. en resonerande text i en ungdomstidning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: