Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2, Argumenterande tal

Skapad 2019-05-04 07:53 i Rodengymnasiet Norrtälje
Svenska 2: Argumenterande tal - Debattinlägg
Gymnasieskola 2 Svenska

Centralt innehåll och Kunskapskrav: Argumenterande tal

•Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Kunskaper och färdigheter
E
D
C
B
A
Argumentation
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Muntlig framställning
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Muntlig framställning
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande begriplig och väldisponerad.
Muntlig framställning
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.
Muntlig framställning
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Muntlig framställning
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: