Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Delta i diskussion

Skapad 2019-05-05 12:40 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Denna matris bygger på den bedömningsmatris som används under nationella provets muntliga del i ämnet svenska.

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Du praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Du praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: