Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2011-08-15 20:00 i _Lillskolan Helsingborg
Lämplig att använda i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Slöjd

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder t.ex. bilder för att tydliggöra uppgiftens innehåll och lösning.
  • Sl
Arbetar utifrån färdiga förslag (idéer).
Har en idé och berättar om den. Behöver hjälp för att veta t.ex. hur man ska göra och vilket material man ska använda.
Har egna idéer och kan förklara hur de ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.
Presenterar en idé med en utförlig beskrivning och planering. Gör enkla bilder och förklarar t.ex. vilket material man ska använda och hur man ska göra.
Välja och motivera
... hur man ska göra sitt slöjdföremål utifrån syfte, samt utifrån kvalitén och miljön.
  • Sl
Väljer metoder, verktyg och material som du ska använda utifrån tydliga instruktioner.
Väljer oftast lämpliga metoder, verktyg oh material som behöver användas utifrån uppgiften.
Väljer självständigt lämpliga metoder, verktyg och material som du behöver använda för uppgiften.
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner.
Väljer färg och form utifrån egna idéer.
Är kreativ och väljer färg och form utifrån egna idéer, samt utifrån vad som passar med tanke på syftet med det som skapas.
Deltar i samtal kring hur våra val av t.ex. material påverkar kvalitén och miljön.
Förklarar på ett enkelt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel.
Förklarar på ett tydligt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel och förklarar vad följderna kan bli.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt samtala kring sin arbetsprocess.
  • Sl
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder kända ord och begrepp kopplat till slöjden.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende.
Tolka slöjdföremål
T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? hur påverkas våra val av design/mode? hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form, symboler eller material? Hur inspireras man av andra föremål?
  • Sl
Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg och form, mode
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode, symboler.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och bekriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver även hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra eller hur man kan känna igen från vilket land den kommer ifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: