Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologisk undersökning och rapport.

Skapad 2019-05-06 07:56 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1

Undersökningar av språkliga företeelser, praktisk språkrelaterad problemlösning och arbete
E
C
A
Begrepp och metod
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.

Språks betydelse kulturellt, politiskt och socialt , till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör.
E
C
A
Ny aspekt
Språkets betydelse ur olika perspektiv
Eleven redogör översiktligt för språks betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa. Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Eleven redogör utförligt för språks betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: