Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4–6

Skapad 2019-05-06 14:44 i Almåsskolan Mölndals Stad
Matris för bedömning av instruerande text kopplat till kunskapskraven för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
F
E
D
C
B
A
Innehåll
texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller av innehåll innehållet utvecklas något genom t.ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaring
texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och/eller av innehåll innehållet utvecklas relativt väl genom t.ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar
texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och/eller av innehåll innehållet utvecklas väl genom t.ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar
Struktur
texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande stegvis struktur texten hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt
texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande stegvis struktur texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt
texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande stegvis struktur texten hålls samman på ett väl fungerande sätt
Språk
ordvalet uppvisar viss variation texten riktar sig till läsaren genom ansatser till uppmaningar viss säkerhet uppvisas i menings- byggnaden
ordvalet är förhållandevis varierat texten riktar sig till läsaren genom relativt tydliga uppmaningar meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad
ordvalet är varierat texten riktar sig till läsaren genom tydliga uppmaningar meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
Skrivregler
stavfel finns men de stör inte förståelsen stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
relativt få stavfel finns stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
få stavfel finns stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en instruerande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en instruerande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: