Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk: bedömning av skriftlig och muntlig förmåga

Skapad 2019-05-06 15:16 i Rödsleskolan Oskarshamn
Planering där det bedöms den skriftliga samt den muntliga förmågan.
Grundskola 6 – 9

Bedömning av förmågan att tala och samtala samt att skriva.

Förmåga att tala och samtala på målspråket

Nivå 1 - F
Nivå 2 - E
Nivå 3 - C
Nivå 4 - A
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar bara på direkta frågor. Använder inte bekräftande fraser.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med enkla meningar och bekräftande fraser.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter och använder i viss mån bekräftande fraser.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att, till exempel, ställa följdfrågor och använder bekräftande fraser.
Att använda olika strategier för att stödja kommunikation och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
Strategier så som t.ex.: -kroppsspråk -intonation -inlevelse -be om hjälp på målspråket, etc.
Använder inte strategier för att stödja kommunikationen eller, gör det felaktigt.
Använder, på ett ganska korrekt sätt, strategier som stödjer kommunikationen.
Använder, på ett relativt korrekt och varierande sätt, olika strategier som stödjer kommunikationen.
Använder, på ett korrekt och varierande sätt, strategier som stödjer kommunikationen.

Förmåga att skriva på målspråket

Nivå 1 - F
Nivå 2 - E
Nivå 3 - C
Nivå 4 - A
Att skriva texter anpassade för årskursen
Textstruktur: - Din text har en tydlig disposition: inledning, huvuddel och avslutning. - Du lägger märke på din stavelse. - Du är noga med skiljetecken samt med användning av stora/små bokstäver.
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande. Visar ett ett ganska varierat ordförråd. Anpassar sin text i viss mån till syfte, mottagare och situation, och därför en person som talar målspråket förstår helheten och detaljer i din text på ett relativt obehindrat sätt.
Formulerar sig tydligt och sammanhängande, och visar ett varierat ordförråd. Anpassar vanligen sin text till syfte, mottagare och situation, och därför en person som talar målspråket förstår helheten och detaljer i din text på ett obehindrat sätt.
Att använda olika strategier för att stödja sin skriftliga kommunikation
Böjning av: - Substantiv: plural/singular samt feminint/maskulint - Adjektiv: plural/singular samt feminint/maskulint - Verb: vem gör vad och när (dvs. efter person och tempus)
Skriver med grammatiska fel som förstör förståelsen.
Skriver med grammatiska fel men det hindrar inte en målspråkstalande person att förstå vad du skriver efter en eller ett par genomläsningar.
Skriver med vissa grammatiska fel men det hindrar inte en målspråkstalande person att förstå din text.
Skriver, i princip, grammatisk korrekt, vilket gör att en målspråkstalande person förstår obehindrat din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: