Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva text och bearbeta.

Skapad 2019-05-06 17:50 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 6 Engelska

Ni får testa på en skrivuppgift från ett gammalt nationellt prov för åk 6 i engelska.
Ni har fått se på fyra elevtexter och hur dessa har skrivit uppgiften i åk 6.
Vi har fått möjlighet att skriva texten först som ett utkast, sedan på dator och bearbetat texten.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Behöver utvekla
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du behöver öva på att formulera dig i skrift.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Du behöver öva på att bearbeta och förbättra din text.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du behöver öva på att uttrycka dig i skrift.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du behöver öva på att använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen t.ex. när språket inte räcker till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: