Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19 ENGELSKA Kartläggning

Skapad 2019-05-07 11:00 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Engelska

Detta är en matris som visar dina förmågor i att lyssna och förstå, läsa och förstå, tala och skriva engelska utifrån ett kartläggningsmaterial.

ENGELSKA - lyssna, tala, läsa och skriva.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå när någon talar engelska.
Du lyssnar på en hörövning "My friend" .
Du kan förstå något av det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detajer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detajer i det som sägs.
Lyssna, förstå och visa att du har förstått det du har hört.
Du svarar skriftligt på frågor om vad hörövningen "My friend" handlade om. Du visar hur du förstår helhet och detaljer.
Du kan beskriva och kommentera en del av innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du försöker följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Lyssna - hur gör du?
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda någon metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Läsa och förstå enkla engelska texter.
Du läser en läsförståelseuppgift med flera, korta dialoger. "Spare time talk"
Du kan förstå något av det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Läsa, förstå och visa att du har förstått det du har läst.
Du gör uppgifterna som hör till läsförståelseuppgiften.
Du kan beskriva och kommentera en del av innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du försöker följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsa - hur gör du?
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Använda engelska du sett
I dina texter som du skrivit ser man att du använt ord och uttryck som du sett i andra sammanhang.
Du kan välja enkla texter från olika medier och försöker använda dem på ett när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Använda engelska som du har hört.
I det du säger hör man att du använt ord och uttryck som du hört i andra sammanhang.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och försöker använda den på ett när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Tala om något du har förberett.
Du spelar in när du fritt pratar på engelska om något du själv valt ca 1-2 miniuter. Sharepoint.
Du kan till viss del uttrycka dig på ett begripligt sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Förbättra
Du rättar dig själv när du talar eller skriver.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Skriva enkel text.
Du skriver en kort berättelse på engelska utifrån en bild.
Du försöker uttrycka dig och kommunicera när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Skriva - vilka ord du använder.
Du beskriver det du ser på en bild.
Du försöker använda ord och begrepp när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Skriva - hur gör du?
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: