👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt år 2

Skapad 2019-05-07 16:39 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer att arbeta mycket med siffrornas värde i positionssystemet, de fyra räknesätten, skriftliga räknemetoder, geometri, längd och tid. Detta kommer vi att göra genom genomgångar, praktiskt material, olika övningar på datorn och matematikboken.

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
1
2
3
Geometri
 • Ma  1-3
Jag kan med hjälp av min lärare namnge de geometriska formerna rätblock, cylinder, kon, pyramid, kub och klot. Jag kan beskriva 3 av dem.
Jag kan namnge de geometriska formerna tätblock, kub, pyramid, cylinder, kon och klot. Jag kan beskriva 3 av dem.
Jag kan se samband mellan till exempel kvadrat och kub, cirkel och cylinder.
Uppställning
 • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare använda metoden uppställning när jag räknar addition och subtraktion med växling 0-200.
Jag kan använda metoden uppställning när jag räknar addition och subtraktion med växling 0-200.
Jag kan använda metoden uppställning när jag räknar addition och subtraktion med växling 0-1000
Tid
 • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare se tidsskillnaden mellan två klockor - HELA TIMMAR
Jag kan se tidsskillnaden mellan två klockor - HELA TIMMAR
Jag kan se tidsskillnaden mellan två klockor - HALVTIMMAR OCH KVARTAR
Längd
 • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare uppskatta och mäta saker i meter och centimeter.
Jag kan uppskatta och mäta saker i meter och centimeter.
Jag kan lösa olika matematiska problem med meter och centimeter.
Talföljd
 • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare storleksordna talen 0-200.
Jag kan storleksordna talen 0-200.
Jag kan storleksordna talen 0-1000
Bråkform
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan med hjälp av min lärare namnge och beskriva del av hel och del av antal, hälften, tredjedel, fjärdedel.
Jag kan namnge och beskriva del av hel och del av antal, hälften, tredjedel och fjärdedel.
Jag kan namnge och beskriva del av hel och del av antal från hälften upp till tiondel
De fyra räknesätten
 • Ma  1-3
Jag kan med hjälp av min lärare räkna de fyra räknesätten.
Jag kan räkna de fyra räknesätten.
Jag kan förstå och använda de fyra räknesätten vid olika tillfällen och problemlösningar.