Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 2

Skapad 2019-05-08 08:35 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Nationellt Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1-3, utgivet av Skolverket 2018. Bearbetat för användning i Unikum.
Grundskola 2 Matematik

Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
(De nivåer som enligt skolverkets materiel ej bedöms har fått markeringen "---".) Kommentarer skrivs i rutan längst ned på sidan.

Taluppfattning VT åk 2 Skriftliga uppgifter

Lägre
Mellan
Högre
Talraden Före
Uppgift 1a
Uppgift 1a
Uppgift 1a
Talraden Efter
Uppgift 1b
Uppgift 1b
Uppgift 1b
Talföljd
Uppgift 2
Uppgift 2
Uppgift 2 Uppgift 3
Tallinje
Uppgift 3
Uppgift 3
Uppgift 4
Dela upp tal
Uppgift 4
---
---
Storleksordna tal
Uppgift 5
Uppgift 4
---
Likhetstecknet Addition
Uppgift 8
Uppgift 5
Uppgift 5
Likhetstecknet Subtraktion
---
Uppgift 6
Uppgift 5
Beräkna Addition
Uppgift 6
---
---
Beräkna Multiplikation
---
Uppgift 7
Uppgift 6
Beräkna Subtraktion
Uppgift 7
---
---
Beräkna Division
---
---
Uppgift 7
Problemlösning
---
Uppgift 8 Uppgift 9
Uppgift 8 Uppgift 9
Beräkna Skriftliga räknemetoder
---
---
Uppgift 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: