Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap

Skapad 2019-05-08 10:23 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Bedömningsmatris för kursen.
Gymnasieskola 3 Entreprenörskap

Bedömning för hela kursen efter kunskapskraven

Entreprenörskap

E
C
A
1 del 1
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
1 del 2
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
2 del 1
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång
2 del 2
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen.
3 del 1
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
3 del 2
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
3 del 3
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
3 del 4
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
4 del 1
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
4 del 2
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
4 del 3
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
5
Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
6
Förmåga att använda företagsekonomiska metoder
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: