Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats Historia

Skapad 2019-05-09 09:17 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Historia
Grundskola 7 – 9 Historia

1. Begreppslig förmåga

- förstå begrepp - kan använda begreppen i olika sammanhang
E
C
A
KUNSKAPER
Eleven har ej nått målen för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
ANVÄNDA BEGREPP MUNTLIGT/SKRIFTLIGT
Eleven har ej nått målen för E
Vid användning av källor och i resonemang kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid användning av källor och i resonemang kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Vid användning av källor och i resonemang kan eleven använda historiska begrepp på ett mycket väl fungerande sätt.

2. Analysförmåga

- beskriva orsak och verkan - föreslå lösningar - förklarar samband - jämföra, likheter och skillnader
E
C
A
ORSAKER OCH KONSEKVENSER
Eleven har ej nått målen för E
Eleven har grundläggande kunskaper om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har goda kunskaper om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
OMGIVNINGENS PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN
Eleven har ej nått målen för E
Eleven har grundläggande kunskaper om hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Förmåga att hantera information

- söka - samla - sortera - skilja på fakta och värderingar - källkritisk
E
C
A
Använda källor för att dra slutsatser om:
Eleven har ej nått målen för nivå 1
Eleven kan på ett grundläggande sätt använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor,
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan på ett mycket väl fungerande sätt använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor
Använda källor för att dra slutsatser om:
Eleven kan på ett grundläggande sätt dra slutsatser om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt dra slutsatser om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett mycket väl fungerande sätt dra slutsatser om källornas trovärdighet och relevans.

Kommunikativ förmåga

- samtala - motivera - presentera - uttrycka egna åsikter
E
C
A
Presentation av fakta
Eleven har ej nått målen för E
Eleven samtalar och presenterar ämnesspecifikt stoff på ett grundläggande sätt.
Eleven samtalar och presenterar ämnesspecifikt stoff på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven samtalar och presenterar ämnesspecifikt stoff på ett mycket väl fungerande sätt.
Egna åsikter om fakta
Eleven har ej nått målen för E
Eleven motiverar och uttrycker egna åsikter i ämnesspecifika sammanhang på ett grundläggande sätt.
Eleven motiverar och uttrycker egna åsikter i ämnesspecifika sammanhang på ett väl fungerande sätt sätt.
Eleven motiverar och uttrycker egna åsikter i ämnesspecifika sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: