Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extrauppgift - Algebra

Skapad 2019-05-09 14:05 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik

I matematik bedöms du utifrån fem förmågor, problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation. Alltså du bedöms hur väl du löser problem, hur du använder och förstår begrepp, vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter, hur du resonerar och hur du kommunicerar allt detta.

Till varje förmåga finns en förklaring till vad det är jag bedömer, du kan läsa mer på https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

C
A
Problemlösning
En problemlösning är en fråga där det inte på förhand finns en känd lösningsmetod. Du som elev måste använda den information du fått, ställa upp och räkna ut för att hitta svaret.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du bedöms i din förmåga att kommunicera med hjälp av t.ex. termer, tabeller, grafer, med hjälp av ord eller bilder. Uträkningar ska vara kompletta och tydliga och ritningar och skisser korrekt utförda.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: